• Analític Lleida
  • Posts
  • Vall Companys compra La Rourera de la Cooperativa d’Artesa de Segre

Vall Companys compra La Rourera de la Cooperativa d’Artesa de Segre

El Grup Vall Companys, mitjançant Vall Companys SA, ha adquirit el 100% del capital de La Rourera SLU, societat dedicada a la integració de bestiar porcí pertanyent a Cooperativa d’Artesa de Segre.

La Rourera compta amb diverses instal·lacions de criança porcina repartides per la demarcació de Lleida i la comunitat d'Aragó, que sumen un total de 7.500 mares.

Des de la Cooperativa d'Artesa de Segre, ha assenyalat que es tracta d’un acord "positiu", ja que "contribueix a l'estabilitat de l'entitat i fomenta el desenvolupament de les zones més rurals per assegurar, així, l'equilibri territorial, alhora que permet noves possibilitats de negoci, sempre que els socis així ho decideixin”. Des de Vall Companys s’ha expressat també la satisfacció per l’acord, “que s'emmarca en la voluntat dels dos grups de consolidar la seva relació” i que permetrà “donar més estabilitat a la cooperativa, continuar donant els mitjans per a la sostenibilitat i el creixement a tota la seva àrea d'influència i ajudarà Vall Companys a seguir amb el seu procés de verticalització”.

Aquesta col·laboració entre les dues empreses ja es va materialitzar fa dos anys, amb l'acord de compra de porcs de la Cooperativa d'Artesa per ser sacrificats als escorxadors del Grup Vall Companys”, o també en la línia de la cria de porc ecològic.

Join the conversation

or to participate.