• Analític Lleida
  • Posts
  • La seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya celebra la XIV Jornada Concursal aprofundint en l’aplicació de les novetats normatives de la reforma de la llei

La seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya celebra la XIV Jornada Concursal aprofundint en l’aplicació de les novetats normatives de la reforma de la llei

La seu de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha celebrat aquest divendres la XIV Jornada Concursal, un esdeveniment organitzat per la Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials del CEC que ha permès als professionals aprofundir els seus coneixements amb les novetats normatives de la reforma de la Llei Concursal.

L’acte ha estat inaugurat pel president de la seu de Lleida del CEC, Josep Maria Riu, i Sílvia Castro, vocal de la seu de Lleida del CEC i membre del Comitè Directiu de la Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials.

El president de la seu de Lleida ha afirmat que “al llarg de tots aquests anys de l’aplicació de la normativa concursal moderna nascuda l’any 2003, hem viscut moltíssims canvis normatius que obliguen a una contínua formació en la matèria”.

En aquest sentit, Riu ha assenyalat que “la darrera reforma suposa un nou paradigma, tant en el fons com en la forma”. Al setembre de 2022 va entrar en vigor la reforma de la Llei Concursal, que transposa a l'ordenament espanyol la Directiva UE 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell amb l’objectiu de generar una modificació en els procediments d'insolvència per fer-los més flexibles i àgils, impulsant mètodes previs a la declaració d'insolvència per facilitar la reestructuració d'empreses viables i la liquidació eficient de les que no ho siguin.

El magistrat Eduardo Maria Enrech, del Jutjat Mercantil núm. 1 de Lleida, ha protagonitzat la ponència titulada “Sol·licitud, documentació i declaració de concurs voluntari. Concurs sense massa”, una de les més esperades del dia.

La magistrada Berta Pellicer, del Jutjat Mercantil núm. 3 de Barcelona, ha donat la ponència “Concurs de persona física. Exoneració del passiu insatisfet”.

D’altra banda, Jordi Fabregat, collaborative business consultant d'Esofitec, ha parlat de normativa i procediment de la factura electrònica; Xavier Domènech, vocal del Comitè Permanent de la Comissió Mercantil, Concursal i Experts Judicials del CEC i vocal del Consell Directiu del REFOR, ha fet una ponència sobre “Plans de Reestructuració. Formació de classes”; Patricia Munné, advocada, secretària de la Associació Nacional d'Entitats Especialitzades (ANEC), sòcia de l'Associació de Dones Professionals de la Insolvència (AEMPI) i directora Departament Jurídic i Processal d'International Auction Group, SLU, ha parlat de “Les regles de la liquidació concursal”; i Gustavo Moreno, CEO CleverBusiness i vocal del Grupo Redigital Consejo General de Economistas, ha fet una xerrada sobre “Intel·ligència artificial aplicada als despatxos professionals”.

La XIV Jornada Concursal ha estat organitzada amb el patrocini d’Esofitec, IAG – International Auction Group – i Arquia Banca, i amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida i Clever Concursal.

Join the conversation

or to participate.