• Analític Lleida
  • Posts
  • Protecció Civil homologa el pla d’autoprotecció de la Fira de Sant Josep fins al 2027

Protecció Civil homologa el pla d’autoprotecció de la Fira de Sant Josep fins al 2027

Aquesta revisió contempla les mesures a prendre segons diverses situacions de risc

La Comissió d’Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha aprovat la recent actualització del Pla d’Autoprotecció (PAU) de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, per al període que s'estén des del 2024 fins al 2027. Aquesta revisió es realitza cada quatre anys i és essencial per garantir la seguretat en aquest gran esdeveniment.

Des de la seva primera certificació en 2016, el PAU de la Fira de Sant Josep ha estat un model d'organització i prevenció de riscos, incloent disposicions clares per gestionar qualsevol incidència durant la fira, conforme a les exigències del Decret 30/2015. El pla detalla protocols específics per prevenir i respondre a potencials riscos per a les instal·lacions i els participants.

Durant els primers mesos de l'any, la Comissió d’Autoprotecció ha homologat un total de 162 plans d’autoprotecció, incloent altres sectors i regions, com la vegueria de Lleida i la de l'Alt Pirineu i Aran. Des de la creació de la Comissió en març de 2021, s'han homologat més de 1.004 plans, una xifra que subratlla la importància de la protecció civil en l'àmbit regional i nacional.

L'informe revisat inclou una anàlisi exhaustiva de l'activitat de la fira, l'entorn on es desenvolupa, i un enfocament renovat sobre la utilització dels recursos humans i materials disponibles. A més, el document incorpora plànols actualitzats i fitxes d’actuació detallades, assegurant que tots els participants estan ben preparats per qualsevol eventualitat.

Join the conversation

or to participate.