• Analític Lleida
  • Posts
  • Josep Ginesta, a la presentació de l’estudi ‘Incapacitat Temporal’ a Lleida: “No podem seguir donant l’esquena a un problema tan important pel mercat de treball com les baixes laborals”

Josep Ginesta, a la presentació de l’estudi ‘Incapacitat Temporal’ a Lleida: “No podem seguir donant l’esquena a un problema tan important pel mercat de treball com les baixes laborals”

L’informe de l’Observatori de PIMEC constata que la incapacitat temporal a Catalunya s’ha doblat en els darrers deu anys i comporta uns costos anuals directes i indirectes de més de 25.100 milions d’euros, el 9,28% del PIB

“No podem continuar donant l’esquena a un problema tan important pel mercat de treball com les baixes laborals”. Així ho ha dit el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, durant la presentació de l’estudi sobre la incapacitat temporal elaborat per l’Observatori de PIMEC i presentat a la seu de la patronal a Lleida.

Per la seva part, el president de PIMEC Lleida, Jesús Torrelles, ha destacat que “per situar les pimes al pont de comandament hem de tractar les qüestions més importants que afecten en el seu dia a dia”. En aquest sentit, Torrelles ha apuntat que “l’alta incidència de les baixes laborals per incapacitat temporal preocupa al teixit empresarial del territori perquè comporta problemes en la productivitat, la competitivitat, l’economia i l’organització d’una empresa”.

La jornada ha anat a càrrec del secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, que ha explicat que “la problemàtica sobre l’absentisme per incapacitat temporal té origen multifactorial”. En aquest sentit, Ginesta ha manifestat que l’alta incidència té un impacte directe en “les persones i la seva salut, en l’economia del país i en la productivitat i competitivitat de les empreses”. Durant la seva presentació, el secretari general de la patronal ha explicat que a la demarcació de Lleida hi ha una incidència menor de baixes laborals de mitjana que a la resta del territori català, però també ha apuntat que “tot i això, els costos directes i indirectes són importants”.

En el marc de l’acte s’ha celebrat una taula rodona d’experiències empresarials moderada pel director provincial d’Mc Mutual Lleida, Jordi Rosell. Hi ha participat el gerent d’Autobusos Lleida, Carles Soldevilla; la gerent de Colell Assessors, Helena Colell; el gerent de Servinet, Josep Junyent, i el gerent d’Isprox, Sergi Martí. Han parlat plegats sobre la incidència de baixes laborals que tenen actualment a les seves empreses, els costos i les causes de l’absentisme per incapacitat temporal i les mesures que adopten les empreses per reduir la taxa.

Les dades i conclusions de l’estudi

El secretari general de PIMEC ha explicat que la tendència a l’alça de les baixes laborals per IT suposa uns costos per a les empreses de 2.420 euros anuals de mitjana per persona treballadora, un 6,5% del cost laboral anual total. En aquest sentit, ha concretat que des del punt de vista agregat dels costos a càrrec de les empreses i del Sistema de la Seguretat Social, l’import en prestacions per incapacitat temporal fou el 2022 de  2.745 milions d’euros, que representa l’1,01% del PIB de Catalunya en termes relatius. Ginesta ha apuntat que si s’afegeixen els costos directes amb complements a les prestacions i cotitzacions que abonen les empreses i els costos indirectes derivats del cost d’oportunitat per la pèrdua d’ingressos de les empreses, “els costos superen els 25.100 milions d’euros anuals a Catalunya, representant el 9,28% del PIB català”.

Una de les conclusions més rellevants de l’estudi de l’Observatori és que “a mesura que les empreses creixen en grandària, les hores mitjanes per persona treballadora i els costos d’incapacitat temporal també augmenten”, segons ha explicat Josep Ginesta. Seguidament, ha concretat que “les empreses industrials són les que presenten una major incidència i costos laborals, en canvi, la construcció és el sector que registra els nivells més baixos a partir del 2022”.

L’informe també assenyala que durant els períodes normals de cicles econòmics positius, les baixes per incapacitat temporal mostren una tendència a augmentar. Excepcionalment, la pandèmia ha alterat les dinàmiques que connectaven la incapacitat temporal amb el cicle econòmic a conseqüència de les baixes temporals per covid-19. De fet, la patronal constata la regressió entre la taxa d’atur i la incidència d’incapacitat temporal, de forma que a mesura que creix la taxa d’atur, es redueix ostensiblement la incidència de les baixes per incapacitat temporal, i quan la taxa d’atur es redueix, s’incrementen les baixes.

Les propostes de PIMEC

La patronal ha presentat durant l’acte algunes de les propostes per reduir l’alta incidència de la IT per contingències comunes i millorar la gestió de les baixes laborals: un millor aprofitament de la infraestructura de mútues col·laboradores de la Seguretat Social i que puguin realitzar les altes i baixes també per contingències comunes, millorar la capacitat de planificació de les empreses establint alertes immediates quan es produeixen baixes, una millora en la gestió administrativa a l’atenció primària de la incapacitat temporal, millorar els sistemes de control de la incapacitat temporal i campanyes de sensibilització de les empreses.

Join the conversation

or to participate.