• Analític Lleida
  • Posts
  • PIMEC reclama la construcció d’estacions de regeneració d’aigua depurada per als sectors industrial i agrari

PIMEC reclama la construcció d’estacions de regeneració d’aigua depurada per als sectors industrial i agrari

Demana que la implementació de mesures sigui flexible i adaptada a la realitat del Pla de Sequera, així com ampliar els ajuts a les pimes

PIMEC ha expressat la seva decepció pel darrer Decret del Govern sobre la sequera i ha reclamat consens i diàleg amb els sectors afectats amb l’objectiu que la implementació de les mesures sigui flexible i adaptada a la realitat del Pla de la Sequera. En aquest sentit, la patronal lamenta la manca de transparència per l’incompliment en el desenvolupament de les accions pendents.

L’entitat també ha criticat que les restriccions al consum d’aigua s’han implementat sense una consulta prèvia amb els sectors implicats, especialment amb el sector turístic, al mateix temps que encara estan pendents de desenvolupament diverses iniciatives que van ser aprovades durant el Ple de la Sequera del Parlament de Catalunya. Així mateix, la patronal veu amb preocupació la falta de progrés en temes clau debatuts al consell d’administració de l’ACA, com ara l’ús d’aigua regenerada i l’aplicació de restriccions sobre la base de les concessions d’aigua; especialment quan s’ha decidit mantenir l’estat d’emergència malgrat que les reserves d’aigua han superat els nivells crítics que la justificaven.

Per tot això, la PIMEC ha demanat que el Govern i l’ACA reobrin els canals de diàleg amb els sectors afectats per revisar aquestes mesures i adaptar-les a la realitat actual. Entre altres mesures aprovades en el Ple de la Sequera del Parlament de Catalunya, la patronal demana que es prioritzi la facilitació de l’ús d’aigua regenerada, impulsant la construcció d’estacions modulars de regeneració d’aigua depurada que permeti a sectors com l’industrial o l’agrari, per reduir la dependència de l’aigua de consum domèstic.

Altres qüestions prioritàries per a PIMEC són l’impuls de les subvencions i ajuts financers que permetin accelerar la transició hídrica en els municipis, als equipaments públics i a les empreses. I també la instrucció per declarar la tramitació per emergència, que doni cobertura jurídica als municipis per a la contractació a través del procediment d’urgència de les obres necessàries per a la millora de la xarxa de subministrament d’aigua.

Així mateix, la patronal ha expressat el seu desconcert davant la decisió del Govern d’instal·lar una dessaladora flotant a Barcelona i dotze dessaladores portàtils en diversos municipis, per ser una solució que el Govern semblava rebutjar. Durant els últims mesos, PIMEC ha apostat repetidament per l’expansió de la regeneració d’aigua en tot el territori, proposant la instal·lació de sistemes modulars de tractament d’aigua que podrien alleujar la pressió sobre la xarxa general d’aigua potable.

Join the conversation

or to participate.