PIMEC Cafè Lleida. Perspectives econòmiques 2024

Dijous, 29 de febrer a les 9:30h. Seu de PIMEC Lleida

Aquest any 2024 la majoria d'organismes i analistes aposten per la continuïtat de la desacceleració econòmica durant el primer semestre, que anirà seguida d'una reactivació cap al segon semestre, que iniciaria un nou cicle de creixement mundial que es consolidaria el 2025.

PIMEC Lleida organitza aquesta sessió matinal per fer una anàlisi de les projeccions de l'economia internacional per a aquest 2024: tipus d'interès, accés al crèdit, inflació, preus de l'energia, fons europeus i els potencials riscos. S'analitzaran els diferents escenaris per a l'economia catalana i com impactaran en els principals sectors econòmics.

La sessió anirà a càrrec de Carles Mas, director de l'Àrea d'Economia i Empresa de PIMEC, qui també analitzarà les dades econòmiques amb perspectiva territorial de Lleida.

A l'inici de la sessió, s’oferirà un esmorzar de networking.

Join the conversation

or to participate.