Opinió: La pagesia en clau europea

Jesús Torrelles, President de PIMEC Lleida

La pagesia forma part del nostre model econòmic i de la nostra forma de vida. Recentment, hem estat partícips de diverses mobilitzacions de pagesos i agricultors lleidatans, però també arreu del territori català, espanyol i europeu, amb l’objectiu de protestar contra l’excessiva burocràcia, la manca d’uns preus justos i els efectes de la sequera.

Aquesta situació m’ha recordat una de les fites més importants del 2023 en clau empresarial: l’impuls de l’SME Relief Package per part de la Comissió Europea. Aquest nou paquet d’ajudes a les pimes està estretament relacionat amb les protestes de la pagesia en dos vessants que, alhora, estan directament vinculades també.

D’una banda, el paquet europeu es compromet a reduir en un 25% les obligacions de les empreses en matèria de notificacions i gestions administratives. La reducció de la burocràcia és una de les demandes del sector a causa de les exigències de les administracions públiques i l’augment de la càrrega administrativa que pateixen amb l’entrada en vigor de diferents normatives.

Com es pot aconseguir la simplificació administrativa? A través de la digitalització. La transició digital és un element indispensable per la millora de la situació i la competitivitat, no només de la pagesia, sinó del conjunt del teixit productiu. En aquest cas, l’aprovació de l’SME Relief Package és clau, ja que contempla la utilització de les noves tecnologies per assolir la reducció de la burocràcia.

Les protestes de la pagesia ens fan aterrar i parlar de coses realment importants: calen més ajudes i suport a les pimes del sector agroalimentari. I són necessàries perquè les empreses del sector puguin assolir tant la transició digital com la verda. L’SME Relief Package contribuirà enormement a la millora de la competitivitat, la viabilitat i la productivitat amb accions contra l’excessiva càrrega administrativa, que s’ha tornat a posar sobre la taula gràcies a les protestes de la pagesia.

I és que, després d’haver començat l’any amb aquestes mobilitzacions, el 2024 ha de ser l’any de les pimes agroalimentàries. En són mereixedores de totes aquestes mesures i d’un gran impuls del sector, després d’haver fet front a seguides i diferents microcrisis, com la pandèmia, la manca de matèries primeres, l’augment dels costos energètics i del transport de mercaderies i la situació inflacionària.

Join the conversation

or to participate.