• Analític Lleida
  • Posts
  • L'Observatori Intercol·legial de l'Aigua reclama la inversió pública en la modernització dels regadius

L'Observatori Intercol·legial de l'Aigua reclama la inversió pública en la modernització dels regadius

Enginyers i economistes proposen la transformació del regadiu per fer front a les sequeres cada cop més extremes

El Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya va acollir el debat “L'aigua que mengem” sobre la gestió de l'aigua a Catalunya. A l’acte es va destacar la la necessitat de modernitzar i digitalitzar els sistemes de regadiu per fer front a les sequeres cada cop més extremes, i es va destacar que l'agricultura de regadiu es converteix en una eina indispensable per garantir la producció alimentària sostenible.

El debat va tenir el sector agroalimentari com un dels seus principals protagonistes, tot recordant que sense aigua per a l'agricultura no hi ha producció d'aliments, i que Catalunya té una sobirania alimentària per sota del 40%, valor que pot disminuir dràsticament en un escenari de crisi climàtica com l'actual.

En aquest sentit es va recordar que la demanda d'aigua urbana se situa en uns 105 l/hab/dia a l'àrea metropolitana, mentre que la demanda d'aigua per produir aliments és superior a 3.500 l/hab/dia, però que la majoria de la societat associa l'aigua a la que arriba a les seves llars, sense ser conscient dels volums d'aigua que es necessiten per produir aliments. Els regadius de Catalunya representen el 70% del volum de l'aigua regulada, però més del 90% d'aquest volum torna a l'atmosfera. A més, Catalunya està endarrerida en la modernització de les infraestructures deregadiu. Al conjunt de l'Estat la mitjana de reg per inundació és d'un 22%, mentre que a Catalunya puja fins a un 47%.

Per tal de revertir aquesta situació, el debat va posar de manifest la necessitat que l'administració pública incrementi les inversions destinades a la modernització dels regadius, una modernització que és necessària per poder aplicar les noves tecnologies, que en el cas de l'agricultura de precissió representen el 5-10% mentre que la ramaderia de precissió representa el 70%.

Aquest acte forma part d'un cicle de debats i conferències impulsat per l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, una iniciativa conjunta dels Col·legis d'Enginyers Agrònoms, d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, d'Enginyers Industrials, i del Col·legi d'Economistes de Catalunya. L'objectiu és aprofundir en les estratègies i els desafiaments de la gestió de l'aigua en el context actual d'emergència climàtica.Join the conversation

or to participate.