• Analític Lleida
  • Posts
  • Link Up, un ecosistema de suport a l'emprenedoria, empreses amb noves línies de negoci i innovadores i startups del territori

Link Up, un ecosistema de suport a l'emprenedoria, empreses amb noves línies de negoci i innovadores i startups del territori

Amb un enfocament orientat a connectar talent i oportunitats per a la generació de nous models de negoci, la iniciativa Link Up, neix com un actor del territori (Lleida, Osca Est-Ebre) per donar suport i col·laboració a l'emprenedoria, la innovació empresarial i la inversió.

Quan l’any 2020 van obrir LoCowork, el seu primer coworking de 500 m2 situat al Parc de l'Aigua de Lleida, no esperaven que durant 2 anys estarien pràcticament sense generar ingressos. Avui els promotors del coworking, que ara impulsen Link Up, expliquen amb orgull com li han donat la volta per aconseguir que el coworking estigui ple d'efervescència emprenedora, amb prop de 50 persones i empreses treballant cada dia. La clau, orientar-se a generar valor més enllà de ser un simple espai de treball.

Crear un coworking i posar-lo a màxim rendiment per validar que és possible crear un petit ecosistema d'emprenedoria i innovació ha estat el pas previ per llançar Link Up. Es presenta com una iniciativa d'impacte immediat però de desenvolupament complet a mitjà i llarg termini amb l’objectiu, a més dels esmentats, de contribuir a superar els reptes del territori en matèria de retenció de talent, relleu generacional i generació de noves oportunitats.

Link Up dóna suport a la creació i l'acompanyament de startups, ajuda a canalitzar la innovació cap a projectes tangibles i amb retorn i també a crear un clima propici perquè els inversors puguin entrar amb capital en aquest tipus d'iniciatives en l'entorn adequat. Sens dubte, és un repte per al territori i per als seus impulsors, però també una oportunitat per connectar el talent i ajudar a salvar el denominat "vall de la mort", i poder fer de pont entre la recerca que es realitza en laboratoris, universitats i centres d’investigació, i l'emprenedoria, l'empresa i el venture capital.

Des dels seus inicis, ja són diverses les iniciatives emprenedores a les quals ja s'ha prestat suport des de Link Up. Prova d'això són els primers esdeveniments organitzats i l'expectativa que està generant l'esdeveniment de presentació del projecte: el Link Up Fest, que tindrà lloc els propers 10 i 11 d'abril a Lleida. Tota la informació es pot consultar a https://linkup.com.es.

Join the conversation

or to participate.