• Analític Lleida
  • Posts
  • Les compravendes d'habitatges a Catalunya d'estrangers cauen un 11% el segon semestre del 2023

Les compravendes d'habitatges a Catalunya d'estrangers cauen un 11% el segon semestre del 2023

El preu mitjà del metre quadrat ha pujat un 9,1% en un any en aquest tipus d'operacions

La compravenda d'habitatges per part de ciutadans estrangers a Catalunya ha baixat un 11% la segona meitat del 2023 en relació al mateix període de l'any anterior, segons dades de l'Observatori Notarial de Catalunya. Les 9.773 operacions registrades suposen una disminució que supera lleugerament l'experimentada en l'àmbit estatal, que va ser d'un 10% menys de transaccions. El preu per metre quadrat dels immobles adquirits durant el segon semestre del 2023 ha pujat un 9,1%, fins als 2.516 euros, 5 punts per sobre que el registre estatal (+4,1%), amb un preu mitjà de 2.175 euros per metre quadrat.

En relació al primer semestre del 2023, les transaccions han disminuït un 5,76%, amb 10.370 compravendes d'habitatges per part d'estrangers. Al seu torn, el preu per metre quadrat ha registrat una disminució del 3,33% respecte al primer tram de l'any.

En total, el 2023 es van autoritzar 20.143 compravendes d'habitatges per part d'estrangers a Catalunya. La xifra suposa un descens del 7,5% respecte del total d'operacions de l'any anterior.

La vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, ha destacat que el descens d'operacions suposa mantenir la tendència iniciada el primer semestre del 2023. En canvi, l'augment del preu per metre quadrat es dona per cinquè semestre consecutiu.

Durant l'última dècada, les compres de propietats per part d'estrangers a Catalunya han passat de 4.781 el segon semestre del 2013 a 9.773 en el mateix període del 2023, un 104,41% més.

Les persones de nacionalitat francesa són les que van ocupar el primer lloc pel que fa a les compres d'habitatges de persones estrangeres a Catalunya. La dada manté la tendència del període anterior. En concret, van representar el 36% de les operacions respecte del total, seguits dels alemanys, amb un 7%.

Join the conversation

or to participate.