• Analític Lleida
  • Posts
  • La intel·ligència artificial interessa molt al sector agroalimentari

La intel·ligència artificial interessa molt al sector agroalimentari

Catalunya compta amb prop de 500 empreses vinculades a la IA, el triple que el 2019.

Segons un estudi encarregat per la Generalitat de Catalunya a la consultora Roca Salvatella, el sector agroalimentari ha testat de forma destacada eines d’intel·ligència artificial, IA, entre altres motius per l’estret contacte amb els seus clients, i que ja està adoptant aplicacions d’IA a la seva activitat empresarial.

Aquesta és una de les dades rellevants que es van exposar a l’acte de presentació de l’estudi “La Intel·ligència Artificial a Catalunya”, elaborat per ACCIÓ, l'agència per la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball, en col·laboració amb la Secretaria de Polítiques Digitals a través del CIDAI i en el marc de l'Estratègia CataloniaAI.

Segons aquest estudi, la intel·ligència artificial va generar l’any passat un volum de negoci de 2.155 milions d'euros, amb un augment del 60% respecte al 2019, que és el més elevat d'entre les noves tecnologies exponencials a Catalunya. Aquesta xifra ja representa el 0,8% del PIB. Les gairebé 500 empreses catalanes que es dediquen a aquesta tecnologia generen 14.525 llocs de treball, un 71% més que fa cinc anys.

El secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'ACCIÓ, Albert Castellanos i Maduell (parlant des del faristol a la foto superior) ha afirmat que «Catalunya se situa en una posició de lideratge al sud d'Europa en la implementació de la intel·ligència artificial per diversos factors, com la capacitat de recerca en aquest àmbit, la generació de talent local i l'atracció de talent internacional o les polítiques públiques que l'estan impulsant». En aquest sentit, Castellanos ha destacat el suport del Govern per desenvolupar aquesta tecnologia amb el suport donat a 253 projectes d'IA d'empreses catalanes des del 2017, amb un volum total d'ajuts de 16 milions d'euros.

Per sectors empresarials, els serveis que inclouen activitats d'oci, comerç o màrqueting, són l'àmbit amb més ús d'aquesta tecnologia. En segon terme, figuren les empreses que desenvolupen solucions per a la indústria. I, en tercer lloc, se situen les solucions per al sector de la salut. Així mateix, les empreses que treballen amb la intel·ligència artificial també proveeixen aplicacions per altres sectors com el de les finances, la mobilitat, la gestió de recursos o l'àmbit cultural.

L'ecosistema de la intel·ligència artificial a Catalunya es nodreix, a més del mig miler d'empreses que el conformen, d'una diversitat d'elements que el fan un dels més atractius en el panorama europeu. Catalunya és la 5a regió del continent i primera del sud d'Europa pel que fa a captació d'inversió estrangera directa entre 2019 i 2023. Concretament, es van captar 31 projectes per valor de 475 milions d'euros que van generar més de 3.000 llocs de treball. En aquest període, multinacionals de referència en desenvolupament d’IA com NTT Data, Microsoft, Apple, GFT o Sanofi han invertit al nostre país per crear-hi alguns dels seus projectes. Cal destacar que dels 140 hubs tecnològics internacionals establerts a Catalunya, un 87% estan enfocats a la intel·ligència artificial.

El pròxim número d’Analític Lleida dedicarà un reportatge sobre un cas d’aplicació exitosa de la IA en una empresa lleidatana del sector agroalimentari.

Join the conversation

or to participate.