• Analític Lleida
  • Posts
  • La Generalitat aporta 1,8 milions d'euros en ajuts a noves inversions industrials a la vegueria de Lleida

La Generalitat aporta 1,8 milions d'euros en ajuts a noves inversions industrials a la vegueria de Lleida

10 empreses han estat beneficiàries i es consoliden 1.109 llocs de treball

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, ha destinat 1,84 milions d'euros en ajuts per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials a la vegueria de Lleida. Aquests ajuts permetran mobilitzar una inversió total de 9,2 milions d'euros a la vegueria. En total se n'han beneficiat 10 empreses de la zona, majoritàriament PIME, que consolidaran 1.070 llocs de treball i en crearan 39 de nous.

La principal derivada d'aquesta línia d'ajuts, més enllà dels projectes concrets, és un augment de la mida de les empreses beneficiàries, una prioritat també del Govern per dotar de major robustesa el teixit productiu. Cal destacar que en la convocatòria d'aquest 2024, i en context de sequera provocada per l'emergència climàtica, s'ha introduït com a criteri de valoració que les inversions acreditin una reducció del consum d'aigua del procés productiu.

Juntament amb aquests ajuts, cal sumar al conjunt de la demarcació de Lleida els 607.983 euros destinats a empreses de l’Alt Pirineu.

En el conjunt del país i pel que fa a la sostenibilitat ambiental, un 29,71% de les empreses beneficiàries han presentat actuacions d'inversió amb incidència en la reducció del consum d'aigua; un 41,14% han apostat per projectes vinculats a la descarbonització del procés productiu; i un 32,57% d'elles han presentat projectes d'inversió de foment de l'economia circular.

Possibilitar nous projectes d'inversió

L'objectiu d’aquests ajuts de la Generalitat són els projectes d'inversió per a noves plantes de producció o per la millora dels processos productius de plantes existents que comportin un volum d'inversió mínim de 100.000 euros per a petites i mitjanes empreses i d'un mínim d'un milió d'euros per a grans empreses.

Entre els requisits indispensables per accedir als ajuts destacava el manteniment dels llocs de treball existents, disposar del 50% del finançament del projecte i conservar el centre productiu allà on es dugui a terme el projecte, per garantir l’arrelament al territori.

Pel que fa als criteris de valoració, per primer cop s'introdueix que les inversions acreditin una reducció d'almenys el 15% del consum d'aigua del procés productiu per un mateix volum de producció, o que millorin les ràtios de consum del seu sector industrial. També es tenia en compte la dimensió de l'empresa, prioritzant les empreses petites i microempreses; la generació d'ocupació més enllà del manteniment exigit per l'ordre; l'impacte de la inversió en proveïdors establerts a Catalunya; els projectes que contribueixin a la descarbonització del procés productiu i que apliquin criteris d'economia circular i sostenibilitat; la presència de dones en el conjunt de treballadors de l'empresa, així com l'impacte territorial del projecte.

Join the conversation

or to participate.