• Analític Lleida
  • Posts
  • La FECOM organitza la seva Escola d'Estiu dedicada a les relacions entre el comerç i la cultura

La FECOM organitza la seva Escola d'Estiu dedicada a les relacions entre el comerç i la cultura

La trobada, celebrada al Castell del Remei, ha comptat amb intervencions de representants del Govern i de la Diputació de Lleida

La Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM) ha celebrat la 25a edició de l’Escola d’Estiu de la FECOM al Castell del Remei, dedicada enguany a la relació estreta entre el comerç, la cultura i la història.

La jornada, celebrada el dia 4 de juliol al Castell del Remei, ha comptat amb la participació de prop de cinquanta membres de la FECOM i ha tingut com a objectiu crear sinergies entre l’empresariat del sector del comerç, el teixit econòmic i social, i els representants polítics de les terres de Lleida. Com ha destacat el president de la FECOM, Rafel Oncins, “és una iniciativa consolidada que any rere any reuneix el sector en un punt diferent de la demarcació i que aposta per fer territori”.

Enguany, l’escola tenia com a lema “Un viatge entre comerç, cultura i història” i ha comptat amb dues intervencions institucionals. Per una banda, la vicepresidenta de la Diputació de Lleida, Sandra Castro, ha manifestat que “el comerç a la nostra demarcació ha tingut un paper fonamental al llarg dels segles i us heu anat adaptant als constants canvis en la societat, en tots els seus àmbits i activitats”, i ha destacat la necessitat de continuar creant polítiques que afavoreixin la creació i perdurabilitat del comerç de proximitat.

Per l’altra, la sotsdirectora general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Montse Gallardo, ha remarcat la important tasca de la FECOM, en tant que promou la col·laboració i l’intercanvi d’idees per enfortir el sector comercial del territori.

Join the conversation

or to participate.