• Analític Lleida
  • Posts
  • La Diputació de Lleida dona suport unànime a la pagesia pel seu "paper fonamental" en l'economia de la demarcació

La Diputació de Lleida dona suport unànime a la pagesia pel seu "paper fonamental" en l'economia de la demarcació

La sessió plenària també aprova el Pla Estratègic de Subvencions que s'incrementa fins a 91,7 MEUR

El Ple de la Diputació de Lleida d'aquest dijous ha donat suport unànime al sector primari amb la lectura d'una declaració institucional, per part de tots els portaveus dels grups polítics representats. La declaració parla de les mobilitzacions de pagesos i ramaders dels darrers dies davant la precarització del sector, l'abandonament progressiu del camp, agreujat per la crisi climàtica, i la nova política de la PAC que obliga a una excessiva burocràcia. S'ha instat a la Generalitat, el govern espanyol i a la Unió Europea a ser "sensibles" a les demandes i a fer polítiques per resoldre la situació. La sessió plenària també ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions per enguany que puja fins a 91,7 MEUR.

La declaració també esmenta els canvis per afavorir la competitivitat, el major control de les importacions des de països tercers, l'anàlisi de l'impacte de determinades decisions sobre defensa sanitària, la reducció dels costos, l'accés a l'aigua, les exigències en benestar animal o en dejeccions per al sector ramader, les limitacions per polítiques mediambientals, o la necessitat de sensibilitzar la població sobre la importància del sector agrari i ramader.

En aquest sentit, també es parla del "paper fonamental" de la pagesia en l'economia de la demarcació de Lleida i dona ple suport a les demandes plantejades per la Plataforma Pagesa i subscrites per les organitzacions agràries, i es compromet a fer tot el que estigui al seu abast perquè siguin satisfetes. A més, reconeix el paper fonamental del sector primari a les terres de Lleida, així com també el seu "valor insubstituïble" com a productor d'aliments de proximitat i com a mantenidor del territori en un moment de grans reptes mediambientals com a conseqüència del canvi climàtic.

Finalment, insta a la Generalitat, el govern espanyol i la Unió Europea a ser "sensibles" a aquestes demandes i a fer polítiques en la línia de resoldre els problemes que planteja el sector, com poden ser incentius fiscals i campanyes de comunicació per prestigiar la pagesia i fomentar el consum de productes de proximitat i Km0.

Pla Estratègic de subvencions

D'altra banda, s'ha aprovat el Pla Estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts de la Diputació de Lleida per a l'exercici 2024, que amb una dotació de 91,7 MEUR suposa un increment de 6,5 MEUR respecte de l'exercici de l'any passat. El pressupost de la Diputació per enguany dedicarà 62.827.491 euros (68,48%) al capítol de transferències corrents i 28.923.406 euros (31,52%) al capítol de transferències de capital. Aquests imports representen més de 91,7 MEUR.

Ciberseguretat

El ple també ha donat llum verda a l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya per a la prestació de serveis tant a la corporació com als governs locals de la demarcació.

Join the conversation

or to participate.