• Analític Lleida
  • Posts
  • La demarcació de Lleida lidera percentualment el descens de l'atur

La demarcació de Lleida lidera percentualment el descens de l'atur

El sector agrari incrementa l'ocupació en un 5% interanual

La demarcació de Lleida ha liderat aquest passat mes de maig la caiguda de l’atur a Catalunya, amb un descens del 4,2% respecte al mes d’abril i un 5% interanual. Per sectors, l’agricultura ha obtingut també bons resultats, amb un descens del 3,5% de l’atur respecte al mes anterior i un meritori 8% interanual.

Pel que fa a comarques, la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà són les que tenen una taxa d’atur més baixa, amb un percentatge del 4,14. Pel que fa a les que compten amb un atur més elevat, trobem el Segrià, amb un 8,96%, la Noguera amb un 8,92% i l’Alt Urgell amb un 8,44%.

El nombre de persones en atur és el més baix en un maig des de 2008 (330.782) amb un descens mensual de 6.248 persones. “Catalunya continua encapçalant les posicions de lideratge en creació d’ocupació i de reducció d’atur” ha destacat el secretari de Treball, Enric Vinaixa i Bonet.

Quasi un milió de contractes nous durant el 2024

Pel que fa a la contractació, el mes de maig s'han formalitzat 222.074 nous contractes laborals a Catalunya. D'aquests, un 45,1% han estat en modalitat indefinida i el 54,9% temporal.

Comparant-ho amb l'abril, la contractació laboral s'ha incrementat un

%, que suposen uns 16.101 llocs de treball més. Emperò, la contractació temporal ha crescut amb més intensitat que la indefinida (+8,8% i +6,6%, respectivament).

En relació amb el maig de 2023, els contractes totals han experimentat una davallada del 2,8%, derivada de la notable caiguda en la contractació indefinida, tot i que, com assenyalàvem abans, la contractació temporal ha experimentat un augment de l'1%.

En relació amb la xifra acumulada durant els primers cinc mesos de l'any, el nombre de contractes signats assoleix un total de 999.978. D'aquests, un 45,2% han estat indefinits i el 54,8% restant, uns 547.795, són temporals.

Join the conversation

or to participate.