• Analític Lleida
  • Posts
  • La Cambra de Comerç de Lleida impulsa amb quatre més un projecte transfronterer

La Cambra de Comerç de Lleida impulsa amb quatre més un projecte transfronterer

Les cinc cambres de comerç volen donar suport conjunt a una transició empresarial d'acord amb els ODS

Les Cambres de Comerç de Lleida, Girona, Andorra, Lleida, Occitanie Pyrénées-Méditerranée i Pyrénées Orientales (Catalunya del Nord) són les promotores del projecte GALOP que té per objectiu donar suport a la transició de les empreses cap a un model de negoci sostenible d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), dins l'espai transfronterer de Catalunya, la regió Occitània i Andorra.

El projecte GALOP, amb un pressupost d'1.251.752,93 euros, ha estat cofinançat al 65% per la Unió Europea a través del Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027). Aquest projecte conjunt afrontarà un repte territorial clau: transformar la regió en sostenible, posant la pime transfronterera al centre de tot. Les cinc cambres de comerç entenen que la transició cap a un model sostenible és una oportunitat per a les empreses, ja que els proporciona una major eficiència en l'ús de recursos i una millor relació amb l'entorn, que tindrà un impacte positiu als respectius teritoris, els seus habitants i les mateixes companyies. Les solucions que s’hi aportaran seran la transferència de coneixement, acompanyament i impuls al creixement de les empreses i visualització de bones pràctiques.

Aquesta iniciativa pren el testimoni del projecte CCI PirineusMed aprovat en la primera convocatòria de l'Interreg POCTEFA (2014-2020). Amb uns resultats exitosos, la Cambra Occitanie Pyrénées-Méditerranée es va sumar a la iniciativa ampliant la zona d'actuació, amb la incorporació dels departaments de l'Arieja i l’Alta Garona, que va servir també per tirar endavant un segon projecte, CCI PirineusMed II. La finalitat dels dos anteriors projectes transfronterers va ser augmentar la competitivitat, la sostenibilitat, la internalització i la professionalització de les empreses, dinamitzant així l'activitat i els contactes comercials entre el teixit empresarial transfronterer.

La unió formada per les cinc cambres de comerç realitzarà jornades, estudis, formacions, diagnosis empresarials, una acceleradora d'startups, fires, networking i rutes per conèixer casos de bones pràctiques sostenibles.

 

Join the conversation

or to participate.