• Analític Lleida
  • Posts
  • L'IVA del gas deixa de ser reduït a partir del pròxim dilluns i torna al 21%

L'IVA del gas deixa de ser reduït a partir del pròxim dilluns i torna al 21%

A partir de l'abril decauen algunes de les mesures anticrisi que va posar en marxa el govern espanyol

L'IVA del gas deixarà d'estar reduït al 10% a partir del pròxim dilluns 1 d'abril i tornarà al 21%, tal com estava abans de l'esclat de la guerra a Ucraïna. A partir del pròxim mes decauen algunes de les mesures anticrisi que va posar en marxa el govern espanyol per combatre la crisi de preus i també s'apuja fins al 3,8% l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica. Els dos tributs segueixen el camí de l'IVA de l'electricitat, que al març ja va tornar a ser del 21%. Tot plegat es recull en el decret de mesures anticrisi que va aprovar el govern espanyol en l'últim Consell de Ministres del 2023, on preveia una retirada progressiva de les bonificacions.

Join the conversation

or to participate.