• Analític Lleida
  • Posts
  • L'IRTA presenta a Lleida les seves propostes contra la sequera i en úseficient de l'aigua en agricultura

L'IRTA presenta a Lleida les seves propostes contra la sequera i en úseficient de l'aigua en agricultura

El director general de l'IRTA s'ha reunit aquest divendres a Lleida amb les principals institucions del territori per presentar les activitats de recerca de l'Institut i en especial en l'ús eficient de l'aigua de reg i en la gestió de la sequera.

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries ha reunit avui a la seu que te al campus de l'ETSEAFIV, a diversos agents territorials de Lleida i Pirineus. Hi han assistit dirigents de la Diputació de Lleida, la Generalitat, cambra de comerç, la Fira i diversos alcaldes de la demarcació. L'objectiu d'aquesta trobada, la 5a Taula Institucional de l'IRTA de les Terres de Lleida i Pirineus, ha estat treballant conjuntament en les necessitats i els reptes del territori en matèria de recerca i agroalimentació. Uns reptes que aquest any, venen sens dubte marcats per la sequera.

· La presentació es dona en el marc de la 5a Taula Institucional de l'IRTA a les Terres de Lleida i Pirineu, en què l'Institut recull les propostes i inquietuds de diverses administracions territorials, com la Diputació de Lleida, diversos ajuntaments, la cambra de comerç, la Fira de Lleida i els delegats del govern

Josep Usall, director general de l'IRTA, ha presentat l'important paper que té l'Institut en el futur de l'alimentació, l'agricultura i la ramaderia del territori, exposat en el nou Pla Estratègic de l'IRTA. Aquest pla de futur presenta 8 fites a assolir d'ara a 2027, que van des de la reducció d'emissions de carboni en l'agricultura fins a la transformació digital del sector agroalimentari, passant per l'impuls al sector de la proteïna alternativa o la valorització dels subproductes i residus alimentaris. Usall resumia així el context general d'aquests reptes: "A nivell global, l'àmbit agroalimentari i l'alimentació és un dels que té més impacte per garantir la sostenibilitat del planeta i la salut i benestar de la població. Alhora, és també un dels més afectats des de la perspectiva d'escassetat de recursos i de competició per les matèries primeres, sòl, aigua i energia."

Però, per la seva rellevància i urgència, ha estat el tema de la gestió de l'aigua el principal que s'ha volgut tractar avui. De la mà de Joan Girona, delegat de l'IRTA a les Terres de l'Ebre i Lleida i referent en recerca sobre ús eficient de l'aigua en agricultura, s'han presentat les principals accions que l'IRTA ha fet, fa i farà per valoritzar al màxim un recurs escàs i valuós com és l'aigua.

Assistència i coneixement per a l'ús d'un recurs escàs

L'IRTA porta més de 30 anys treballant en la millora de la gestió de l'aigua de reg i l'eficiència de la producció agrícola. El coneixement coordinat i acumulat dels seus científics i tècnics permeten idear estratègies de reg específiques per assolir l'estalvi d'aigua sense repercutir negativament als cultius, o fins i tot aconseguint el contrari. Ho afirma Jaume Casadesús, cap del programa Ús eficient de l'aigua en agricultura a l'IRTA: "Una bona gestió del reg pot representar una reducció de costos, un augment de la producció i de la qualitat, i alhora una millora de la sostenibilitat".

Amb aquest argument l'IRTA ha presentat avui algunes iniciativesque emanen del coneixement adquirit, projectes i treballs previs amb lacomunitat de regants. I es que tot i que ens trobem en fase d'emergència persequera des de principis de febrer, i que es tracta d'una situació excepcionalsegons el registre històric, l'IRTA, la Generalitat i el sector portentreballant des de fa temps amb una previsió de futur complicada.

El Dr. Casadesús, fisiòleg vegetal i enginyer informàtic deprofessió ha explicat: "gràcies als especialistes de l'IRTA i a la nostrapresència per tot el territori de Catalunya, podem donar suport personalitzatals professionals delreg".

Els serveis consisteixen, d'una banda, en la transferència deconeixement sobre els requeriments hídrics dels cultius. És a dir, que elsproductors i les comunitats de regants puguin disposar de tot el coneixementtècnic i científic de quina quantitat d'aigua necessita cada cultiu, i com s'had'aplicar en cada fase del seu creixement. L'aigua, com a recurs escàs ivaluós, es fa servir d'aquesta manera d'una forma precisa i amb l'estalvi mésgran possible.

Això no s'aconsegueix sense una anàlisi prèvia de les dades, laqual cosa permet una planificació més correcta i acurada, i l'establiment deplans de contingència per a episodis d'escassetat d'aigua com l'actual. Lesnoves tecnologies aplicades a l'agricultura (com la teledetecció, lainformàtica, la intel·ligència artificial o el big data), juntament ambl'estadística i la informàtica, es revelen claus per a l'agricultura del futur,accelerada per les necessitats del present.

A través d'aquesta plataforma digital que es diu Irriland,i queconcentra el coneixement de mes de 30 anys de recerca, les comunitats deregants i els assessors de reg tindran a disposició unasèrie de recomanacions regulars de reg, el coneixement de l'estat actual del sòl i les previsions de futur.

Join the conversation

or to participate.