• Analític Lleida
  • Posts
  • La implantació completa de l’estudi de Rodalies de Lleida elaborat per CCOO, vital per a la mobilitat en transport públic al territori

La implantació completa de l’estudi de Rodalies de Lleida elaborat per CCOO, vital per a la mobilitat en transport públic al territori

Per Alberto Puivecino, Secretari de Sostenibilitat, Medi Ambient i Mobilitat de CCOO de Lleida

Premium Content

Become a paying subscriber of Subscripció Premium to get access to this page and other subscriber-only content.

What you get when you upgrade:
  • Accés prioritari a esdeveniments, trobades i actes empresarials
  • Accés a tot el contingut de la plataforma web
  • Enviament del diari en paper