• Analític Lleida
  • Posts
  • Genètica per identificar porcs més resilients a les malalties

Genètica per identificar porcs més resilients a les malalties

El Congrés Internacional de Veterinària Porcina premia una recerca de la UdL

Investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) han identificat algunes variants genètiques que podrien tenir un efecte protector davant el complex respiratori porcí (PRDC per les sigles en anglès). Són resultats del projecte nacional de recerca Resilmarker, liderat pels professors de la UdL Lorenzo Fraile i Romi Pena. Un reconeixement a aquesta investigació ha estat el premi al millor pòster del 27è Congrés Internacional de la Societat Veterinària Porcina i el 15è Simposi Europeu de Gestió Sanitària Porcina (IPVS&ESPHM), celebrats a la ciutat alemanya de Leipzig.

Join the conversation

or to participate.