• Analític Lleida
  • Posts
  • El sector TIC català creix un 12,5% i ja suposa el 9% del PIB

El sector TIC català creix un 12,5% i ja suposa el 9% del PIB

El Baròmetre del sector TIC de Catalunya 2024 assenyala que aquest genera més de 135.000 llocs de treball qualificats

El sector TIC és un dels motors de l’economia catalana i ja representa un 9% del PIB català, amb una facturació de 26.446 milions d’euros, un 12,5% superior al 2022. Aquesta és una de les principals dades del Baròmetre del sector TIC de Catalunya 2024, presentat dimecres, 2 de juliol, a l’auditori del CosmoCaixa de Barcelona, davant d’uns tres-cents professionals i directius d’empreses.

En la 16a edició d’aquest estudi, elaborat pel Cercle Tecnològic de Catalunya, s’assenyala que aquest sector ja és econòmicament més important que d’altres amb una llarga història empresarial al nostre país, com el de la química, l’automoció o la construcció. Pel que fa als treballadors del sector TIC, aquests constitueixen gairebé un 4% del total de la població ocupada a Catalunya, amb un total de 135.200 persones ocupades, segons dades de l’IDESCAT i l’INE3 per al primer trimestre del 2024.

Respecte als perfils professionals, per primera vegada des dels últims quatre anys, les empreses busquen més professionals experts en IA que en d’altres àmbits, i aquesta crearà noves categories de treball, com ara entrenadors i sostenidors d'IA. Una tecnologia que, segons recull un recent informe de l’OIT, probablement complementarà els llocs de treball en comptes de destruir-los, tot automatitzant algunes tasques, però permetent dedicar aquest temps que s’estalvia a altres feines de valor afegit.

En referència a l'ús de la tecnologia digital en el conjunt de les empreses, Catalunya (43,50%) està per sobre de la mitjana de la Unió Europea (36,07%), i per sobre de la mitjana espanyola (38,50%). Per tant, Catalunya està més ben situada per aconseguir impactes ambientals positius gràcies a les tecnologies TIC.

Reptes i mancances

Tot i aquestes positives dades, en el context europeu, el total de treballadors TIC de la Unió Europea és un 4,8% sobre el total d'ocupats. Suècia se situa líder en percentatge de treballadors TIC amb un 8,7% de la seva força laboral, seguida de prop per Finlàndia amb un 7,6%. Els Països Baixos ocupen la tercera posició amb un 6,9%. Alemanya, amb un 4,9%, i França, amb un 4,7%, completen les cinc primeres posicions. Catalunya, per tant, està per sota de la mitjana europea, segons dades d’Eurostat

Pel que fa al dèficit de talent, el baròmetre assenyala que El 2023 van quedar sense cobrir una mitjana de 9.231 llocs de feina que haurien generat 1.805 milions d’euros més de facturació. Segons el Baròmetre, aquesta mancança ve produïda per un doble efecte: el dinamisme de la demanda de professionals de les empreses TIC i la rigidesa de l’oferta de professionals sortits del sistema educatiu.

Join the conversation

or to participate.