• Analític Lleida
  • Posts
  • El nombre de societats mercantils creades a Catalunya creix un 5,1% al març, fins a les 2.215, i assoleix un nou rècord

El nombre de societats mercantils creades a Catalunya creix un 5,1% al març, fins a les 2.215, i assoleix un nou rècord

La xifra d'empreses dissoltes creix un 32,4%, fins a les 151

La constitució de noves societats mercantils a Catalunya va assolir al març un nou rècord, fins a les 2.215, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta xifra suposa un 5,1% més que al mateix mes de l'any passat i supera les 2.193 del març del 2022, que fins ara era el màxim de la sèrie històrica, que es remunta al 2008. El capital subscrit va ser de 121,3 milions, un 8,6% més. Del total, 9 societats eren anònimes, 2.203 eren limitades i tres d'altres tipus. D'altra banda, 586 societats van augmentar capital, un 6,24% menys que al març del 2023 i 125 van reduir capital, un 7,4% menys mentre que les dissoltes van augmentar fins a les 151, un 32,4% més. D'aquestes, 98 ho van fer de forma voluntària, 18 per fusió i 38 per altres raons.

Al conjunt de l'Estat, es van crear 10.683 eren societats mercantils, un 11,6% menys que en el mateix mes del 2023. El capital subscrit per a la seva constitució va registrar un descens anual del 10,1% mentre que el capital subscrit mig (44.242 euros) va augmentar un 1,6%.

D'altra banda, 2.499 societats van ampliar capital, un 16,5% menys que al març del 2023, mentre que el capital subscrit va caure un 8,4%.

El nombre de societats mercantils dissoltes va caure un 21,8% anual, fins a les 1.828. Del total, el 82,3% ho van fer de forma voluntària.

Join the conversation

or to participate.