• Analític Lleida
  • Posts
  • El govern espanyol proposa que la jornada laboral passi a 38,5 hores el 2024 i a 37,5 el 2025

El govern espanyol proposa que la jornada laboral passi a 38,5 hores el 2024 i a 37,5 el 2025

Es planeja que el registre de jornada sigui accessible de forma remota per Treball i la Seguretat Social

El govern espanyol ha proposat aquest dilluns a patronals i sindicats que la jornada laboral setmanal passi a 38,5 hores aquest 2024 i a 37,5 el 2025. Tal com ha detallat el secretari d'estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, després d'una reunió amb els agents socials, també es vol fer una reforma de l'Estatut dels Treballadors per fixar legalment la nova jornada setmanal. Amb tot, ha apostat per oferir "flexibilitat" per facilitar que treballadors i empreses s'adaptin a la nova normativa. "Els hem traslladat aquesta proposta i els pròxims dies ho farem per escrit", ha indicat en una roda de premsa a Madrid.

Pérez Rey ha apostat també per modificar el registre horari per fer-lo fiable, inalterable i transparent a través de la digitalització, tal com marca la Unió Europea. "Hem d'aconseguir que el registre de jornada sigui accessible de forma remota per a la inspecció de treball i de la Seguretat Social", ha agregat.

A parer seu, no és lògic que es puguin gestionar moltes coses a distància, però no la jornada laboral. D'altra banda, s'ha traslladat als agents socials la necessitat de reforçar el marge sancionador en els incompliments del temps de treball per assegurar-ne el compliment.

Resposta de CCOO i UGT

El vicesecretari de Política sindical d'UGT, Fernando Luján, ha recordat que ja hi ha una sentència europea que obliga Espanya a fer que el registre de jornada sigui fiable i transparent. Pel que fa a la proposta del govern, ha dit en roda de premsa que va "en la bona direcció" i permetrà millorar la negociació amb els empresaris. "La millor manera de reduir la jornada és amb un acord amb la patronal", ha agregat.

Per part de CCOO, la seva secretaria d'Acció Sindical, Mari Cruz Vicente, ha detallat que, segons la proposta de modificació del control horari digital feta pel govern, aquesta s'aplicaria només en empreses de més de 50 treballadors. "Hem plantejat abordar també la modificació per a les empreses de menys de 50 treballadors que són la majoria i on sabem que hi ha problemes de control horari", ha manifestat.

Join the conversation

or to participate.