• Analític Lleida
  • Posts
  • El Govern abona prop de 292 milions d'euros dels ajuts de la PAC a les explotacions agràries catalanes el 2023

El Govern abona prop de 292 milions d'euros dels ajuts de la PAC a les explotacions agràries catalanes el 2023

Amb els ajuts de competitivitat, que estan condicionats a inversions, el total de recursos s'enfilarà a 326 milions

El Govern ha pagat a les explotacions agràries de Catalunya 292,8 milions d'euros dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’any 2023 a 36.621 beneficiaris, a data 30 de juny, termini de finalització del període de pagament del gran bloc de recursos europeus per a l'agricultura el 2023. A aquest import, cal sumar-hi els 34,4 milions d'ajuts a la competitivitat, que són plurianuals i van condicionats a la realització de les inversions a subvencionar. Amb aquesta partida, el termini de pagament del qual va més enllà del 30 de juny, el total d’ajuts de la convocatòria 2023 de la PAC assolirà els 326 milions d’euros, segons el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Del total ja abonat, 243 milions d' euros corresponen als ajuts directes finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA), i als ajuts a la sostenibilitat agrària del Contracte Global d’Explotació inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2022 i 2023-2027 finançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el propi Departament, per un import de 48.657.682 euros.

Aquest ha estat el primer any d’aplicació del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna 2023-2027.

La Política Agrària Comuna consta de dos blocs d’ajuts anomenats ‘pilars’: el primer pilar inclou els ajuts directes dissociats i els associats agrícoles i ramaders; i el segon pilar abasta els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), entre els quals figura els corresponents al Contracte Global d’Explotació (CGE).

Els ajuts directes inclouen la renda per a la sostenibilitat que s'enfila fins els 122,14 milions d'euros; un ajut redistributiu complementari pensat per les explotacions petites i mitjanes; de 31,34 milions i un ajut complementari a la renda per a joves agricultors, de 5,73 milions. A més, s’ha substituït els ajuts a mesures en favor del medi ambient existents fins ara.

D’altra banda, es mantenen els ajuts associats agrícoles i ramaders pensats per a fer front a les dificultats que puguin trobar en la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les seves explotacions. En total, aquesta partida serà de 8 milions en l'àmbit d'agricultura –la meitat dels quals anirà a parar al cultiu de l'arròs- mentre que 25 milions aniran a parar a la ramaderia, un terç dels quals aniran a la producció de llet sostenible.

 

Join the conversation

or to participate.