• Analític Lleida
  • Posts
  • El 2023 l'economia lleidatana va augmentar un 25% per sobre de la mitjana de creixement catalana

El 2023 l'economia lleidatana va augmentar un 25% per sobre de la mitjana de creixement catalana

L’economia catalana creix amb més força que la mitjana estatal i la zona euro, amb un PIB que se situa un 5,9% per sobre del nivell prepandèmia

Segons les dades de la Memòria Econòmica de Catalunya 2023, elaborada per les Cambres de Comerç de Catalunya, l’economia lleidatana ha crescut un 4,0% interanual, 1,1 punts per sobre de la mitjana catalana, sent la demarcació que ha registrat un major creixement l’any passat.

Per sectors, la marxa dels negocis a Lleida no només ha estat favorable, sinó que millora respecte a l’any anterior a tots els sectors, excepte a la construcció. Quant al turisme, Lleida és l’única demarcació que ha recuperat el nombre de pernoctacions en establiments hotelers d’abans de la pandèmia, tot i que el nombre de viatgers es queda un 2,2% per sota la xifra del 2019.

Pel que fa a la demanda externa, les dades de comerç internacional a Lleida tanquen amb uns resultats menys positius que a la resta de demarcacions, però assoleix xifres rècord tant en importacions i exportacions.

Reptes per al sector agroalimentari

El document destaca que la demarcació de Lleida continua sent un territori clau del sector agroalimentari a Catalunya, amb un pes del 57% de les exportacions catalanes de fruites, hortalisses i llegums, greixos i olis i productes carnis. Sobre aquest sector, la Memòria Econòmica de Catalunya assenyala que “cal treballar per aportar solucions als reptes que se’ns presenten, com ara en el desenvolupament de les tecnologies, coneixement i aproximacions innovadores per a la gestió del regadiu”.

Per fer-hi front, l’informe indica que “en aquest territori ja s’hi poden trobar els diferents grups de coneixement, amb experiència i un nivell tecnològic elevat en els temes de gestió de l’aigua”, i que “cal impulsar una major visibilitat de la seva recerca i potenciar la transferència de coneixement, millorar-la on calgui i presentar-la a la societat amb una visió global de treball, amb l’objectiu de fer una bona gestió de l’aigua amb eines com la digitalització”.

Amb relació al mercat de treball, la recuperació de l’activitat s’ha traduït en un increment dels llocs de treball del 2,4%, fins a les gairebé 193.000 afiliacions, xifra que supera la del 2019 en un 7,3%, alhora que els aturats s’han reduït fins a les 17.212 persones, la xifra més baixa des del 2007.

Join the conversation

or to participate.