• Analític Lleida
  • Posts
  • El 18 d'abril s'organitza a Lleida una jornada empresarial sobre el valor compartit

El 18 d'abril s'organitza a Lleida una jornada empresarial sobre el valor compartit

El valor compartit és un concepte que posa al centre de l’estratègia aspectes com la gestió del talent, el consum responsable o l’aprovisionament local.

Aquest dijous, 18 d’abril, ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, celebrarà a la seva seu a Lleida una jornada matinal dedicada al valor compartit. Aquest és un concepte empresarial en expansió que posa al centre de l’estratègia aspectes com la gestió del talent, el consum responsable o l’aprovisionament local.

Aquest taller pràctic, que començarà a les 10 del matí i finalitzarà a les 2 del migdia, es planteja amb l’objectiu de facilitar eines a les empreses perquè puguin avançar en la generació de valor compartit: conèixer el concepte de valor compartit i les metodologies existents per incorporar-ho a l’estratègia empresarial; entendre la importància de treballar aquest concepte en l’actualitat, fruit de les pressions de mercat i les obligacions legislatives; descobrir les principals eines existents per facilitar la integració de la sostenibilitat, posant especial èmfasi en el moviment B Corp, i aprendre a avaluar el punt de partida de l’empresa, les seves fortaleses i les oportunitats existents de posicionament estratègic a través de dinàmiques i exercicis pràctics.

Per a aquest taller pràctic es comptarà amb la col·laboració de l’agència d’impacte social Roots for Sustainability, experta a donar suport a organitzacions en el camí d’integració del valor compartit, i amb el Mohammed El Youssofi, la Farners Miró i el Martí Roig, experts en valor compartit.

Join the conversation

or to participate.