• Analític Lleida
  • Posts
  • Dones i joves, els nous perfils en el relleu de l'empresa familiar

Dones i joves, els nous perfils en el relleu de l'empresa familiar

La Cambra de Comerç de Lleida ha celebrat aquest dimecres una jornada titulada 'El relleu a l'empresa familiar', dirigida per l'advocat i conseller de famílies empresàries Jordi Tarragona. L'objectiu ha estat reflexionar sobre el procés de successió, els actors implicats i les particularitats de les empreses familiars.

La sessió, organitzada amb la col·laboració d'Empresa Familiar de Lleida i Business Family Coach, ha aplegat una vintena d'empreses, destacant una notable participació de dones i perfils joves. "Aquest tipus de públic demostra que el panorama de l'empresa familiar està evolucionant i que la dona està adquirint un paper cada vegada més rellevant", ha assenyalat Jordi Tarragona.

Segons l'expert, "les noves generacions posseeixen més coneixements i eines que els seus predecessors, però el desafiament principal és que estiguin interessats a continuar amb el projecte".

Entre els aspectes que els interessats en assumir la successió empresarial han de considerar, destaquen el futur de l'empresa, l'atractiu del negoci i les capacitats necessàries per liderar-lo.

Join the conversation

or to participate.