• Analític Lleida
  • Posts
  • La crisi agrària fa caure prop del 15% les vendes de tractors a Lleida en dos anys

La crisi agrària fa caure prop del 15% les vendes de tractors a Lleida en dos anys

El sector de la maquinària reclama més ajudes i protecció al sector primari per tal d’evitar una caiguda en cadena

Premium Content

Become a paying subscriber of Subscripció Premium to get access to this page and other subscriber-only content.

What you get when you upgrade:
  • Accés prioritari a esdeveniments, trobades i actes empresarials
  • Accés a tot el contingut de la plataforma web
  • Enviament del diari en paper