• Analític Lleida
  • Posts
  • Convocatòria de subvencions a empreses per la participació en fires i salons d'àmbit internacional 2023

Convocatòria de subvencions a empreses per la participació en fires i salons d'àmbit internacional 2023

En el BOP núm. 34, del passat divendres 16 de febrer de 2024, s'ha publicat la convocatòria de subvencions a empreses que han participat en fires i salons d'àmbit internacional durant l'any 2023, amb un màxim de 2 sol·licituds per empresa. La dotació d'aquesta convocatòria és de 130.000,00 €, amb un import de subvenció de fins a 2.000€ per sol·licitud.

 

La convocatòria d'aquest procés romandrà oberta fins al dijous, 7 de març de 2024

La novetat de la convocatòria d'enguany és que la presentació s'ha de fer a través de la seu electrònica del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. En el següent enllaç trobareu tota la informació de la convocatòria i podreu fer el tràmit de presentació de la sol·licitud i de la resta de documentació: https://convocatoriafiresinternacionals.diputaciolleida.cat/

Join the conversation

or to participate.