• Analític Lleida
  • Posts
  • El Patronat de Promoció Econòmica s’adhereix al Clúster de la Bioenergia de Catalunya i a l’associació La Seu Tech City

El Patronat de Promoció Econòmica s’adhereix al Clúster de la Bioenergia de Catalunya i a l’associació La Seu Tech City

En el marc del Consell Rector, per impulsar l'energia sostenible i la digitalització del territori

El vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, ha presidit aquest dilluns el Consell Rector ordinari de l’ens, que ha servit per aprovar l’adhesió al Clúster de la Bioenergia de Catalunya, amb l’objectiu de potenciar les energies sostenibles, i a l’associació La Seu Tech City, per promoure la digitalització del territori. Entre altres punts de l’ordre del dia, la sessió també ha donat llum verda per unanimitat a la Memòria que resumeix la suma d’actuacions portades a terme al llarg del 2023 pel Patronat de Promoció Econòmica.

En concret, la sessió ha servit per aprovar per unanimitat l’adhesió al Clúster de la Bioenergia de Catalunya (CBC), que agrupa el sector empresarial de la bioenergia i treballa per impulsar projectes energètics per transformar el territori cap a un model econòmic competitiu, sostenible i circular. Igualment, s’ha aprovat amb tots els vots a favor l’adhesió del Patronat a La Seu Tech City, l’associació que promou el projecte Tech Mountain, un hub tecnològic per a zones rurals i de muntanya que està previst ubicar a la Ciutadella de Castellciutat, a la Seu d’Urgell.

La sessió també ha servit per aprovar per unanimitat la Memòria del Patronat de l’any 2023, que inclou la creació de l’Oficina Tècnica de la Transformació (OTT), la consolidació de l’Oficina Acelera Pyme Rural, i la continuïtat de projectes com l’Observatori 231 i el Congrés BIT, entre altres iniciatives dutes a terme el 2023.

Altres temes tractats

Així mateix, entre altres temes tractats, el Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica també ha donat llum verda al conveni marc entre el Departament d’Economia i Hisenda i les quatre diputacions catalanes per a l’impuls dels Fons Next Generation, amb l’objectiu de donar suport als municipis, especialment els més petits, a l’hora d’optar als fons europeus.

Join the conversation

or to participate.