• Analític Lleida
  • Posts
  • La baixa producció porcina a Europa afavoreix l’encariment a la llotja i als supermercats

La baixa producció porcina a Europa afavoreix l’encariment a la llotja i als supermercats

El sector creixent a Catalunya se’n beneficia, però no pot aturar una alça de preus al consumidor, que frega el 15% en només dos anys

Premium Content

Become a paying subscriber of Subscripció Premium to get access to this page and other subscriber-only content.

What you get when you upgrade:
  • Accés prioritari a esdeveniments, trobades i actes empresarials
  • Accés a tot el contingut de la plataforma web
  • Enviament del diari en paper