• Analític Lleida
  • Posts
  • ACUDAM premiada en la màxima categoria de la VI Convocatòria BBVA Futuro Sostenible

ACUDAM premiada en la màxima categoria de la VI Convocatòria BBVA Futuro Sostenible

Amb una dotació de 75.000 euros, ha estat una de les tres entitats premiades en la categoria “grans premis nacionals”.

Els diners del premi es destinaran a cobrir part de les despeses d’un nou projecte del Centre Especial de Treball per a la construcció d’una màquina de termoconformat de paper, així com dels costos del personal (intern i extern) del projecte. Aquesta actuació té com a objectiu reduir l’impacte mediambiental mitjançat la substitució d’alvèols de plàstic per alvèols de paper kraft, que s’utilitzaran per transportar fruites i verdures.

Des de BBVA Asset Management han dut a terme la Convocatòria Solidaria BBVA Futuro Sostenible. Una iniciativa (i ja van sis edicions) que reconeix els projectes solidaris que cerquen deixar un impacte positiu en la societat i el medi ambient.

Un total de 24 projectes han estat seleccionats pels treballadors i treballadores del BBVA en diferents categories i localitzacions geogràfiques.

La Fundació Privada INTEGRA PIRINEUS, de La Seu d’Urgell també ha estat premiada amb 35.000€ en la categoria de medi ambient.

Join the conversation

or to participate.