• Analític Lleida
  • Posts
  • Acord entre Grup Griñó i GAP Cooperativa per renovar la planta de Tracjusa de Juneda

Acord entre Grup Griñó i GAP Cooperativa per renovar la planta de Tracjusa de Juneda

L'objectiu és convertir la planta en un centre de valorització de matèria orgànica per a la producció de combustibles renovables i biofertilitzants.

El Grup Griñó, grup empresarial lleidatà que centra el seu model de negoci en el tractament i gestió de residus, i GAP (Gestió Agroramadera de Ponent), cooperativa agrària que reuneix prop de 160 ramaders de la comarca de les Garrigues, han signat un acord estratègic per al desenvolupament de la planta de transformació de dejeccions ramaderes Tracjusa, situada a Juneda.

Segons expliquen en un comunicat, el Grup Griñó aportarà la seva experiència i coneixement en el desenvolupament, construcció i operació de plantes de biogàs i biometà, així com en tecnologies de tractament i purificació de gasos. GAP Cooperativa, impulsora del projecte de Nova Tracjusa, destaca per millorar i optimitzar la gestió dels residus ramaders a nivell territorial, així com per gestionar adequadament, eficientment, meticulosament i de manera sostenible els excedents de dejeccions ramaderes. Així, compartiran equitativament el creixement i desenvolupament d’aquesta instal·lació, amb una participació del 50% cadascú.

L'objectiu és convertir la planta en un centre de valorització de matèria orgànica per a la producció de combustibles renovables i biofertilitzants, reafirmant l'aposta per l'economia circular i la sostenibilitat ambiental de les dues entitats, i es desenvoluparà en diferents línies:

Optimització de la planta de biogàs: Segons el comunicat, el projecte busca incrementar la capacitat de digestió anaeròbica del tractament de dejeccions ramaderes i altres residus orgànics. El gas produït serà depurat mitjançant un procés de 'upgrading' per obtenir biometà, que serà injectat a la xarxa, contribuint així a la descarbonització i a la producció d'energies alternatives per substituir el combustible fòssil.

Implementació d'un sistema de gasificació tèrmica: A partir de la valorització de CSR (Combustible Sòlid Recuperat, provinent de residus) i biomassa d'origen local, es produirà un gas de síntesi que s'utilitzarà per produir vapor destinat al secat tèrmic de dejeccions ramaderes. Segons el comunicat, l'ús del CSR com a matèria primera permetrà reduir l'ús de combustibles fòssils i, conseqüentment, es reduiran les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEI).

Obtenció de biofertilitzants de qualitat: Gràcies a la transformació en un granulat comercialitzable, es disminuirà la necessitat d'importar fertilitzants inorgànics de tercers països i els impactes associats a la seva producció i transport.

Segons les dues parts, aquest acord subratlla l'enfocament de Grup Griñó i GAP Cooperativa en la generació de riquesa per al territori de manera responsable i sostenible, així com el seu interès en promoure l'economia circular i la transició cap a un model energètic més sostenible que contribueixi a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El desenvolupament del projecte també promourà la generació de llocs de treball directes i indirectes, contribuint significativament al desenvolupament econòmic de la zona.

Join the conversation

or to participate.