• Analític Lleida
  • Posts
  • La 3a Jornada de Responsabilitat Social se celebrarà dimecres, 22 de maig, a la Llotja

La 3a Jornada de Responsabilitat Social se celebrarà dimecres, 22 de maig, a la Llotja

III JORNADA DE RESPONSABILITAT SOCIAL Empresa + Persona amb discapacitat = Oportunitat

El proper dimecres, 22 de maig, es durà a terme la III Jornada de Responsabilitat Social, que porta per títol, Empresa + Persona amb discapacitat = Oportunitat, en el Palau de Congressos La Llotja de Lleida.

La finalitat és promoure un mercat de treball obert a totes les persones, tenint en compte la igualtat d'oportunitats, la perspectiva de gènere, l'eliminació de barreres, les mesures de conciliació, la immigració, la discriminació o la gestió de la diversitat.

Aquesta jornada pretén sensibilitzar l’empresa de la importància de la gestió de la diversitat i potenciar que els i les assistents prenguin consciència de les diferències en l’àmbit laboral.

Això pot afavorir/afavoreix un entorn de treball inclusiu, tot garantint la convivència de diferents persones, amb capacitats diverses, en un ambient de mutu reconeixement i no discriminació. D’aquesta manera, les diferències existents es converteixen en un avantatge organitzacional i competitiu per a l'empresa, que beneficiï les persones i la societat en general. Així doncs, posem de manifest que les empreses capaces de gestionar la diversitat, no només fomenten la inserció sociolaboral, sinó que també contribueixen positivament a tota la societat, oferint un ventall d’oportunitats.

  • Dimecres, 22 de maig de 2024

  • De 9:30h a 13:15h

  • Inscripcions en aquest enllaç 

PROGRAMA

- 09:30h Inauguració de la Jornada

- 09:45h Sra. Glòria Canals, Presidenta Aura Fundació.

El treball amb suport una oportunitat per la inclusió de les persones amb discapacitat i per a les empreses.

- 10:15h Sr. Gaby Masfurroll Cortada, CEO de Clíniques Mi i patró de Fundació Mi Alex.

Curar prejudicis, cuidar oportunitats:La integració laboral com a prioritat a cliniques Mi.

- 10:45h Preguntes

- 11:00h PAUSA CAFÉ Càtering Fundació Ilersis

- 11:30h Aparador d'experiències

Relat d'experiències en primera persona

- 13:00h Cloenda

 

Join the conversation

or to participate.